+358 40 082 1072 [email protected]

TEM menetelmä

Missä käytetään

Käytetään tyypillisesti massiivisten ja sähköisesti johtavien metallimalmiesiintymien paikallistamiseen. Menetelmä perustuu sähköä johtavan metallisen malmin ja resistiivisen isäntäkiven johtavuuksien kontrastiin. Tyypillisiä geologisia rakenteita, joissa Maanpinta TEM -menetelmää käytetään ovat: syvät esiintymät, intruusiot, massiiviset sähköä johtavat malmit.

Edut

Maanpinta TEM -menetelmä on tehokas syvien johtavien esiintymien paikannuksessa. TEM-menetelmä on tehokas esimerkiksi ohjatessa malmikairausta. Mittauksella voidaan parantaa madollisuutta löytää sekä läpäistä malmi kairauksin.

Mittaukset

Mittauksiin tarvitaan erikseen lähetin ja vastaanotin. Lähetinsilmukka asetetaan maan pinnalle. Vastaanottavaa 3-komponentin magnetometriä liikutetaan maanpinnalla tai kairareiässä (katso Reikä TEM). Voidaan käyttää kahta erilaista mittauskonfiguraatiota, paikallaanpysyvää lähetinsilmukkaa ja mittauksen mukaan liikuteltavaa lähetinsilmukkaa. Silmukan koko vaihtelee tavoitekohteen syvyyden mukaan. Havaintokyvyn parantamiseksi vastaanottimena voidaan käyttää suprajohtavaa magnetometriä (SQUID).

Laitteet

Pääsääntöisesti käytämme alan stanrdiksi muodostunutta EMIT SMARTem24 ohjelmistoa/vastaanotinta ja EMIT SMART Fluxgate 3-komponenttimagnetometria. EMIT vastaanottimella voidaan käyttää yhtäaikaisesti useampaakin anturia kattavimpien mahdollisten tulosten saamiseksi yhdellä mittauksella.

Vaihtoehtoisina tai lisäantureina voidaan käyttää esimerkiksi Geonics 3D3-coilia, Supracon LTS tai HTS Sduideja jne.

Henkilöstöllämme on lähes vuosikymmen kokemus Squidien operoinnista. Lähetinkalustona käytämme pääsääntöisesti ZaVeT -valmistajan lähettimiä pienestä ja kompaktista GTE-45 mallista aina jättitehoiseen GTE-4M malliin.

Kysy meiltä vaihtoehtoista kalustoa projektisi niin vaatiessa. Geovisorilla on erinomaiset yhteydet laitevuokraamoihin ja laaja yhteistyöverkosto. Henkilöstöllämme on monipuolinen kokemus erilaisista geofysiikan laitteistoista.

Data

Asiakkaat saavat aina laadunvarmistetun raakadatan tutkimuksista. Lisäksi toteutamme datan prosessoinnin ja analysoinnin. Valitun tasoinen raportointi sekä asiakkaan perehdyttäminen tutkimustuloksiin toteutetaan sovitusti.

Maanpinta TEM tutkimuksen lopullinen tuote on yleensä esiintymän 3D-malli.

Call Now Button