+358 40 082 1072 [email protected]

VLF (Very Low Frequency)

Missä käytetään

Taajuusalueen sähkömagneettisia mittauksia käytetään tyypillisesti malminetsinnässä, johtavien malmien sijainnin, paksuuden ja kaateen määrittämiseen. Samat ominaisuudet voidaan määrittää myös ruhjevyöhykkeille tai siirroksille. Muita sovelluksia ovat esimerkiksi ikiroudan kartoitus ja sähköä johtavien haitta-aineiden levinneisyyden kartoitus.

Edut

Erillisen lähetinsilmukan puuttuminen yksinkertaistaa mittausta. Mittauksen voi suorittaa yksi henkilö. Menetelmien käytöstä on pitkä kokemus ja aineiston käsittely ja tulkinta on tyypillisesti selkeää.  Koska kyseessä on sähkömagneettinen menetelmä, ei johteen välttämättä tarvitse olla massiivinen.

Mittaukset

Mittaus suoritetaan liikkuvalla vastaanottimella. Mittaus suoritetaan pisteittäin ja pisteiden väli linjalla on tyypillisesti noin kymmenen metriä. Kussakin pisteessä havaitaan VLF-lähettimien aiheuttama sekundäärikenttä.

Laitteet

Käytämme VLF ja VLF-R mittauksiin Geonics EM-16/EM-16R laitetta, joka on maailman käytetyin elektromagneettisen geofysiikan mittalaite.

Data

Tuloksena saadaan sekundäärikentän reaali- ja imaginäärikomponentit kussakin pisteessä. Tyypillisesti tulokset esitetään linjaprofiilina. Tulkittavissa on johtavuusjakauma (johtavuuden luokittelu Re/Im-suhteen perusteella), sekä johtavan kohteen paksuus (linjasuunnassa) sekä kaade.

Call Now Button