+358 40 082 1072 [email protected]

Kalliomekaniikka

Missä

Seurantajärjestelmiä tarvitaan aina, kun tilan tai rakenteen pitkän aikavälin vakaus on huolen aiheena. Tätä tehdään usein kalliorakennuskohteissa (kuten tunnelit), joissa voidaan seurata eri kalliomekaanisten ominaisuuksien sekä parametrien kehittymistä, kuten kallion jännitystilojen muutosta määritellyllä aikavälillä. Seuranta voi kuitenkin olla myös lämmön tai veden paineen valvontaa tai päällisen maaperän ja vesien liikkumisen valvontaa.

Edut

Seurantajärjestelmien käyttö on paras tapa paikallistaa ja analysoida kohteen pitkän aikavälin muutoksia. Lähes kaikki mittaukset voidaan automatisoida. Käyttäjä voi saada varoituksen automaattisesti, kun parametrit saavuttavat määritellyt maksimiraja-arvot.

Laitteet

Toimitamme laajan valikoiman valvontalaitteita ja niiden asennuspalveluita. Tarjoamme myös täydellisiä valvontajärjestelmiä, kuten dataloggereita, datan siirtoa ja datan visualisointia.

Osa (mutta ei kaikki) asennettavissa olevista laitteistamme ovat:

Liikemittaukset

kuten

  • Ekstensometrit: Korkean tarkkuuden (kymmenes- tai sadasosamillimetreinä) mittausjärjestelmät, jotka on asennettu kallioon massan liikkeen mittaamiseksi laitteen akselin suunnassa.
  • Konvergenssimittaukset: Kiinteiden pisteiden välisten etäisyyksien muutoksien mittauksia, joita usein käytetään kallioluolien tai kaivausten muodonmuutoksen mittaamiseen. Saatavana on monenlaisia ​​mittausmenetelmiä.
  • Inklinometrit: Kiihtyvyysmittareihin perustuva järjestelmä, joka mittaa akselinsa kulman muutosta. Useita eri sovelluksia, joita käytetään sekä maanpinnalla että kairareiässä.

Jännitys-, muodonmuutos- ja kuormitusmittaukset

  • Rasituspultit: Järjestelmä venymämittareita, jotka on asennettu suoraan varsinaisiin vahvistuspultteihin, mittaamaan niiden kuormituksen muutoksia ja havaitsemaan merkkejä taipumisesta.
  • Jännitystilamittaukset: Kairareikään asennettava järjestelmä ympäröivän kallion jännitysjakauman muutosten mittaamiseksi.

Muut seurantamittaukset

  • Lämpötila
  • Vedenpaine
  • Vedenkorkeus, johtavuus jne.

Myös monia maanpinta- tai kairareikämittalaitteitamme voidaan käyttää pitkäaikaiseen seurantaan.

Call Now Button