+358 40 082 1072 [email protected]

Geovisor tekee geofysiikan palveluiden hyödyntämisestä vaivatonta

Palvelukonseptimme on kehitetty ratkaisemaan malminetsinnän, kaivostoiminnan sekä kalliorakentamisen haasteita. Tavoitteemme on tehdä palveluidemme hyödyntäminen vaivattomiksi. Asiakkaidemme ei tarvitse olla geofysiikan tai kalliomekaniikan asiantuntijoita käyttäessään palveluitamme. Asiakkaamme voivat luottaa meidän tekevän parhaamme heidän projektinsa onnistumiseksi – mikä on luonnollisesti molemminpuolinen etu!

Palvelumme kattavat koko projektin elinkaaren tutkimusten suunnittelusta, tutkimusten ja mittausten suorittamiseen, aineiston käsittelyyn ja mallintamiseen, raportointiin sekä asiakkaan perehdyttämisen tuloksiin. Ennen projektin aloitusta tarvitsemme hieman alustavia tietoja kohteesta, mutta tämä ei vie merkittävästi asiakkaidemme aikaa. Pidämme aina asiakkaan ajan tasalla projektin etenemisestä.

Jotta asiakas saa tuloksista mahdollisimman paljon hyötyä, asiantuntijamme perehdyttävät asiakkaamme tarvittaessa käytettyihin menetelmiin sekä lopputuloksiin.

Geovisor nopeuttaa ja helpottaa päätöksentekoa

Asiakas päättää itse maksaako raaka-aineisto, käsitellystä aineistosta vai mallinnetusta tuloksesta. Raaka-aineisto toimitetaan asiakkaalle usein jo samana päivänä ja tarkastetut aineistot yleensä jo seuraavan päivän aikana. Hankkeen lopullinen aikataulu määräytyy valittujen tutkimusmenetelmien, tutkimus olosuhteiden ja aineiston toivotun käsittelyn tason mukaan. Toimintatapamme yhdistää tutkimusten tulokset tehokkaasti niitä seuraaviin suunnittelu- ja tutkimusoperaatioihin. Tämä antaa asiakkaalle mahdollisuuden tehdä tarvittavat päätökset ajoissa ja mitattuun tutkimustietoon perustuen.

Tutki samalla rahalla enemmän ja tarkemmin

Geovisorin tuottamat geofysikaaliset, kalliomekaaniset sekä hydrologiset tutkimukset ovat nopeita ja edullisia toteuttaa. Tutkimukset täydentävät erinomaisesti perinteistä mekaanista näytteenottoa. Arviolta, yhden keskipitkän kairanreiän kustannukset vastaavat, alueellisen geofysiikan tutkimuksen tai usean vastaavan reiän reikämittauksien, kustannuksia. Malminetsinnässä yhden ”ohi menneen” reiän kustannuksilla toteutetaan siis merkittävä määrä kohdentavia mittaus- ja tutkimustoimenpiteitä.

Enemmän tietoa yhdestä reiästä

Kairanreikämittaukset, (reikäkuvaukset, reikä TEM, fysikaalisten parametrien mittaaminen) tarjoavat arvokasta lisätietoa kairanreiästä sekä tutkitusta kohteesta. Laaja reikämittausvalikoimamme tarjoaa menetelmän useimpien malmiesiintymätyyppien tutkimiseen. Kun reiästä saadaan enemmän tietoa, voidaan mahdollisesti vähentää reikiä ja myös tulevien kairanreikien menestysprosentti kasvaa.

Suunnittele ja toteuta toimenpiteesi perustuen mitattuun tietoon – aloita pyytämällä esittelyvierailu Geovisorin asiantuntijoilta.

Call Now Button