+358 40 082 1072 [email protected]

Vastusluotaus (ERT)

Missä

Käytetään usein maaperän paksuuden tai johtavuuden analysoimiseen, yleisimmin ympäristötutkimuksissa. Voidaan käyttää myös suurella mittakaavalla malminetsinnässä tai rakenteellisena analyysimenetelmänä. Sekä suuren että pienen mittakaavan mittaukset tehdään yleensä yhdessä IP-mittausten kanssa.

Edut

ERT reagoi luonnolliseen johtavuuden vaihteluun (malmit, vesipitoiset rakenteet), mutta sitä voidaan soveltaa myös ihmisten aiheuttamiin vaihtelun lähteisiin, kuten saasteisiin.

Tutkimukset

Elektrodit levitetään maahan ja ne liitetään lähettimeen ja vastaanottimeen ennen mittausta. Saavutettavissa oleva mittaussyvyys riippuu mittauskonfiguraatioista ja maaperän olosuhteista, ja se on yhteydessä tulosten erotuskykyyn. Voidaan käyttää erilaisia mittauskonfiguraatioita ja ne suunnitellaan aina tutkimuskohteen perusteella.

Laitteet

Katso maavastusmittauksiin soveltuva mittauskalustomme laiteluettelosta. Jos et löydä haluttua geofysiikan tai muuta laitteistoa valikoimastamme, kysy meiltä vaihtoehtoista kalustoa. Meillä on erinomaiset yhteydet laitevuokraamoihin ja laaja yhteistyöverkosto. Henkilöstöllämme on monipuolinen kokemus erilaisista geofysiikan laitteistoista.

Data

Asiakkaat saavat aina laatuvarmistetun raakadatan tutkimuksista. Lisäksi voimme tehdä datan prosessoinnin, invertoinnin ja mallinnuksen. Valitun tasoinen raportointi sekä asiakkaan perehdyttäminen tutkimustuloksiin tehdään sovitusti

ERT-menetelmän lopullinen tuote on tavallisesti 2D-pseudosektio, invertion tulos tai kohteen 3D-voxelmalli.

Call Now Button