+358 40 082 1072 [email protected]

Painovoimamittaus

Missä

Käytetään tyypillisesti korkean tiheyden omaavien malmien etsimiseen. Menetelmää voidaan käyttää myös malminetsintään liittyvien geologisten rakenteiden tutkimiseen. Menetelmä perustuu painovoimamuutosten mittaamiseen, tiheät metallimalmit aiheuttavat positiivisen anomalian painovoimakentässä. Voidaan soveltaa myös negatiivisiin anomalioihin, kuten teollisten mineraalien etsintään tai maaperän paksuuden arviointiin.

Edut

Painonvoimamittaus on tehokas malmipotentiaalialueiden rakennegeologisessa tutkimuksessa. Menetelmä on myös tehokas metallimalmiesiintymien paikallistamiseen ja rajaamiseen seuraavaksi tulevia tutkimusmenetelmiä, esim. näytteenottoa ja kairausta, varten. Menetelmää sovelletaan usein myös pohjavesitutkimuksessa maaperän paksuutta arvioitaessa suuressa mittakaavassa.

Tutkimukset

Painovoimamittaus on passiivinen menetelmä, joten siinä tarvitaan vain vastaanotin. Tutkimukset suoritetaan yleensä ennalta suunnitelluilla mittauspisteillä. Kunkin pisteen korkeus merenpinnasta mitataan myös. Käytämme nykyaikaisia RTK-GPS-järjestelmiä korkeuden mittaamiseen.

Laitteet

Käytämme markkinoiden johtavia Scinter CG-5 ja CG-6 gravimetrejä. Tarvittaessa voitte kuitenkin kysyä meiltä vaihtoehtoista kalustoa. Geovisorilla on erinomaiset yhteydet laitevuokraamoihin ja laaja yhteistyöverkosto. Henkilöstöllämme on monipuolinen kokemus erilaisista geofysiikan laitteistoista.

Data

Asiakkaat saavat aina laadunvarmistetun raakadatan tutkimuksista. Lisäksi toteutamme datan prosessoinnin ja analysoinnin. Valitun tasoinen raportointi sekä asiakkaan perehdyttäminen tutkimustuloksiin toteutetaan sovitusti.

Gravimetriset profiilit, kartat ja 3D-mallit luodaan sopimuksen mukaisesti.

Call Now Button