+358 40 082 1072 [email protected]

Magneettinen mittaus

Missä

Käytetään tyypillisesti rautamalmien, kuten magnetiitin ja hematiitin, paikannukseen ja kohdealueen magneettiseen kartoitukseen. Menetelmää voidaan käyttää myös malminetsintään liittyvien geologisten rakenteiden tutkimiseen. Menetelmä perustuu mineraalien magnetoituman mittaukseen. Magneettisia mittauksia voidaan soveltaa myös yhdyskunnan rakenteiden, kuten metalliputkien, sijainnin paikantamiseen.

Edut

Magneettinen menetelmä on tehokas malmipotentiaalialueiden geologisiin tutkimuksiin. Menetelmä on myös tehokas magnetoituneiden esiintymien paikallistamiseen ja rajaamiseen seuraavaksi tulevia tutkimusmenetelmiä, esim. näytteenottoa ja kairausta, varten. Menetelmällä on tehokasta kattaa laajojakin alueita.

Tutkimukset

Magneettinen menetelmä on passiivinen menetelmä, joten siinä tarvitaan vain vastaanotin. Mittaukset tehdään ennalta suunnitelluilla linjoilla, pisteeltä pisteelle tai jatkuvana mittauksena. Menetelmässä käytetään kahta magnetometriä, yhtä kiinteänä tukiasemana ja toista mittauksessa.

Laitteet

Magneettisissa mittauksissa käytämme alan standardiksi muodostuneita kestäviä ja luotettavia Gemsys GSM-19W (overhauser proton) magnetometrejä. Laitteen etuna kestävyyden lisäksi on jatkuva mittaustoiminto (walkmag), joka tallentaa jatkuvasti määritetyllä aikavälillä paikkatietoa, gps-aikaa sekä magneettikentän totaaliarvoa. Mittaus tuottaa huomattavasti nopeammin tarkempaa dataa kuin asema kerrallaan mittaamalla saavutetaan.

Tarvittaessa voitte kuitenkin kysyä meiltä vaihtoehtoista kalustoa. Geovisorilla on erinomaiset yhteydet laitevuokraamoihin ja laaja yhteistyöverkosto. Henkilöstöllämme on monipuolinen kokemus erilaisista geofysiikan laitteistoista.

Data

Asiakkaat saavat aina laadunvarmistetun raakadatan tutkimuksista. Lisäksi toteutamme datan prosessoinnin ja analysoinnin. Valitun tasoinen raportointi sekä asiakkaan perehdyttäminen tutkimustuloksiin toteutetaan sovitusti.

Magneettiset profiilit, kartat ja 3D-mallit luodaan sopimuksen mukaisesti.

Call Now Button