+358 40 082 1072 [email protected]

Indusoitu polarisaatio (IP) menetelmä

Missä käytetään

Käytetään tyypillisesti pirotteisten metallimalmien paikallistamiseen. Menetelmä perustuu malmin tai veden aiheuttamaan indusoituun polarisaatioefektiin (IP-efekti).

Edut

IP-menetelmää voidaan soveltaa geologisten rakenteiden ja pirotteisten esiintymien paikallistamiseen, silloin kun muut geofysiikan sähkömagneettiset menetelmät eivät ole tehokkaita. Resistiivisyys voidaan mitata (ja lähes aina mitataan) samanaikaisesti.

Tutkimukset

Käytetään yleensä erillistä lähetintä ja vastaanotinta. Elektrodit levitetään maahan ennen mittausta. Mittausalueen laajuus ja mittauslinjojen pituus vaihtelee kymmenistä metreistä kilometreihin. Saavutettavissa oleva syvyys ja resoluutio riippuvat mittauskonfiguraatiosta ja maaperän olosuhteista. Erilaisia mittauskonfiguraatioita voidaan käyttää ja ne suunnitellaan aina tutkimuskohteen perusteella.

Laitteet

Käytämme pääsääntöisesti EMIT SMARTem 24 vastaanotinta varustettuna 16-kanavaisella breakout-boxilla. Lähettimenä toimii yleensä IRIS VIP 5000. Meillä on kokemusta myös muista useampi kanavaisista laitteistoista, joten voimme suositella myös vaihtoehtoista kalustoa projektin niin vaatiessa. Geovisorilla on erinomaiset yhteydet laitevuokraamoihin ja laaja yhteistyöverkosto. Henkilöstöllämme on monipuolinen kokemus erilaisista geofysiikan laitteistoista.

Data

Asiakkaat saavat aina laadunvarmistetun raakadatan tutkimuksista. Lisäksi toteutamme datan prosessoinnin ja analysoinnin. Valitun tasoinen raportointi sekä asiakkaan perehdyttäminen tutkimustuloksiin toteutetaan sovitusti.

IP-menetelmän lopullinen tuote on tavallisesti 2D-poikkileikkaus tai invertoitu 3D-voxelmalli kohteesta.

Call Now Button