+358 40 082 1072 [email protected]

Latauspotentiaali

Missä

Latauspotentiaalimittauksessa syötetään vertaa elektrodipariin, joista toinen on johteessa (esim malmio tai ruhjevyöhyke) ja toinen on kaukana siitä. Tämän seurauksena kohteen ympäristöön syntyvä sähköinen potentiaali kartoitetaan joko maanpinnalla tai kairareiässä mittaamalla jännite elektrodien väliltä.

Edut

Mittausten tulosten perusteella voidaan määrittää esim. malmioiden sähköinen kytkeytyminen toisiinsa, ruhjevyöhykkeiden kulun kartoitukseen sekä esimerkiksi korkean sortumavaaran grafiittipatjojen paikallistamiseen.

Aineisto antaa nopeasti käsityksen kohteen geometriasta ja eri kohteiden suhteesta toisiinsa. Menetelmä on tehokkaimmillaan, kun sitä käytetään rinnakkain muiden geofysiikan menetelmien kanssa.

Tutkimukset

Latauspotentiaalimittaus perustuu sähköisen potentiaalikentän mittaukseen, eikä sillä ole esim. levityksestä riippuvaa syvyysulottuvuutta. Syvyysulottuvuus riippuu kohteen ja sen ympäristön sähköisistä ominaisuuksista, syötetystä virrasta, elektrodien kontakteista jne.

Menetelmä soveltuu myös syviin kairareikiin.

Laitteet

Ensisijaisena kalustona käytetään ABEM Terrameter:ia. Tarvittaessa voitte kuitenkin kysyä meiltä myös vaihtoehtoista kalustoa. Omaamme erinomaiset yhteydet laitevuokraamoihin sekä laajan yhteistyöverkoston.

Data

Asiakas saa aina laadunvarmennetut raakadatat mittauksista. Lisäksi toteutamme datan prosessoinnin, analysoinnin ja raportoinnin sopimuksen mukaisesti.

Valitun tasoinen raportointi sekä asiakkaan perehdyttäminen tutkimustuloksiin tehdään sovitusti.

Call Now Button