+358 40 082 1072 [email protected]

BMR

Missä

BMR (engl. Borehole Magnetic Resonance) on kairanreikämittausmenetelmä, joka mittaa kalliomassan vesipitoisuutta eli muodostuman vesitäytteistä huokoisuutta. Menetelmä perustuu veden magneettiseen resonanssiin.

Edut

BMR menetelmällä on historia öljy- ja kaasuteollisuudessa, jossa sillä määritellään havaittua esiintymää. BMR tuo samoja mahdollisuuksia myös muille teollisuuden aloille, joilla kalliomassan vesipitoisuus on keskeinen tieto.

Hydrogeologia: Kallion fysikaalisista ominaisuuksista saadaan parempi käsitys kairareiästä tehdyn ydinmagneettisen resonanssimittauksen (borehole magnetic resonance, BMR) avulla. BMR antaa kallion huokoisuudesta litologiasta riippumattoman arvion. Transversaalin relaksaatioajan T2-jakaumaa voidaan käyttää kiderakenteeseen sitoutuneen ja huokosiin pidättäytyneen veden havainnointiin sekä vedenjohtavuuden arviointiin. BMR-mittauksella saadaan siis merkittävästi lisätietoa hydrogeologisen mallinnuksen tueksi.

Kaivosteollisuus: BMR:ää voidaan käyttää muiden mittausten tukena tiheyden arviointiin, resurssiarvioihin ja resurssien laadun arviointiin, sekä geoteknisen mallinnuksen lähtötietona.

Tutkimukset

Tällä hetkellä mittauksia voidaan suorittaa 2000 metrin syvyydelle asti. Kairareiän harkaisija voi vaihdella, BRM60 -anturilla halkaisija voi maksimissaan olla 186 mm ja BRM90 -anturilla 312 mm.

Laitteet

Toteutamme mittaukset yhteistyössä australialaisen NMRSA:n kanssa. Käytämme mittauksissa NMRSA:n valmistamia NMRSA QL60-BMR –antureita. Menetelmään ja laitteistoihin voi tutustua tarkemmin NMRSA:n nettisivuilta: https://www.nmrservices.com.au/

Data

Asiakas saa aina laadunvarmennetut raakadatat mittauksista. Lisäksi teemme yhteistyössä NMRSA:n kanssa datan prosessoinnin, analysoinnin ja raportoinnin sopimuksen mukaisesti.

Valitun tasoinen raportointi sekä asiakkaan perehdyttäminen tutkimustuloksiin tehdään sovitusti.

Call Now Button