+358 40 082 1072 [email protected]

Pakkerimittaus

Missä

Vesien hallinta on äärimmäisen tärkeää, erityisesti kaivosympäristöjen läheisyydessä. Vesiympäristön (pohjavedet, kulkureitit jne) ymmärtäminen mahdollistaa tehokkaan ympäristöturvallisuuden takaamisen. Myös kalliorakentamisessa (erityisesti tunneliolosuhteet) vesien hallinta on ensiarvoisen tärkeää.

Tutkimukset

Mittauksen aikana tutkittava tilavuus eristetään kairareiässä kahdella pakkerilla ja tutkittavaan väliin nostetaan paine. Mittaamalla kuinka paljon kalliosta siirtyy vettä eristettyyn tilavuuteen, voidaan tehdä havainnot kiven rakoilusta sekä vedenjohtavuudesta.

Laitteet

Mittaus toteutetaan käyttäen IPI SwiPS (Standard Wireline Packer System) laitteistoa, joka takaa nopeat ja tarkat tulokset

Data

Virtausmittauksella pystytään määrittämään kiven eheyttä. Samalla saadaan tietoa rakoiluvyöhykkeistä ja niiden koosta. Mittaustulokset voidaan laskea Lugeon arvoiksi.

Pakkerimittausta käytetään erityisesti kun määritetään veden konduktiviteettia (k-arvo). Tietoa voidaan käyttää esimerkiksi osana virtausmallinnusta. Tulokset mahdollistavat myös geohydrologisten mittalaitteiden asennukset, painetestit, vesinäytteenoton sekä pumppauskokeet.

Call Now Button